Søk nå

Andrine Stoa Bjerke

Andrine er elev på Nome videregående skole, avd. Søve. Hun går Vg2 anleggsgartner.

Hvorfor begynte du på anleggsgartner?

Jeg hadde lyst til å jobbe ute, og anleggsgartner virket artig.

Hva ønsker du å jobbe med når du er ferdig på skolen?

Litt usikker på hva jeg ønsker å jobbe med.

Hva er det beste med å være anleggsgartner?

Du får med deg mye forskjellige kunnskap, og du får være med på mye gøy.

← Gå tilbake