Søk nå

Garantert læreplass i Vestfold

Samarbeidet mellom Gjennestad videregående skole og anleggsgartnerbransjen gir alle elever, som oppfyller gitte krav, garantert læreplass!

Læretiden

Alle våre elever er garantert læreplass hos en av de fire anleggsgartnerne. Eleven tar selv kontakt med bedriften de ønsker seg ut i. Skolen bistår med hjelp og veiledning hvis det trengs.

Læretid med lønn

I løpet av de to årene som lærling får du lønn tilsvarende ca. én normal årslønn for en anleggsgartner, det vil si ca. halv lønn gjennom hele perioden. Du kan lese mer om lønn for lærlinger på utdanning.no

Disse kravene må være oppfylt

For å kvalifisere til garantert læreplass må følgende kriterier være oppfylt:

  • Alle fag på Vg1 og Vg2 må være bestått
  • Karakteren 3 eller høyere i programfagene
  • Ikke mer enn 5 % udokumentert fravær
  • Gjennomført praksisperioder – hvor én av utplasseringene skal være i en av våre bedrifter.
  • Søkt læreplass gjennom VIGO innen fastsatte frister

Les mer om våre samarbeidspartnere her.

Er du en fremtidig anleggsgartner? Test deg selv her!