Søk nå

Samarbeidet som leder flere ungdommer ut i yrkeslivet

Jobbute-prosjektet er ikke bare et konkret tiltak for å forhindre utenforskap. Det er også et samarbeid mellom skole og næringsliv som har resultert i at landets største anleggsgartnerlinje har rekordmange søkere.

– For første gang har vi søkere som ikke har fått plass, sier avdelingsleder for anleggsgartnerlinja på Gjennestad videregående skole, Arne-Olav Klevsgård.

Vestfold og Telemark har den høyeste andelen unge som faller utenfor. Hele 11,3 prosent i aldersgruppen 15-29 år er utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak.

Forskning viser at det bl.a. er i overgangen mellom videregående skole og lærebedrifter utfordringen ligger. Det er nettopp dette Jobbute-prosjektet tar tak i, og nå opplever suksess med. Prosjektet har to hovedformål: færre ungdommer skal falle utenfor, og rekrutteringen til anleggsgartnerfaget skal økes.

«Oss bekjent er denne måten å tette gapet mellom skole og arbeid på, nybrottsarbeid innen utdanning»

Felles for de fleste yrkesfag er nemlig at av en hel VG2-klasse, går under halvparten ut som lærlinger i faget de utdanner seg innenfor. Jobbute fokuserer på tettere oppfølging av elever og lærlinger – blant annet ved at dedikerte ansatte i anleggsgartnerbedriftene aktivt bidrar inn i skole og læretid for å bygge relasjoner og gi trygghet.

Ved å øke andelen lærlinger får ikke bare bransjen, med et stort behov for nye fagarbeidere, nettopp dette. Nytten er vel så betydelig for samfunnet generelt. Å redusere frafallet av ungdommer i overgangen mellom videregående skole og lære, er et viktig bidrag til samfunnets utfordring med antallet unge som faller utenfor.

– Oss bekjent er denne måten å tette gapet mellom skole og arbeid på, nybrottsarbeid innen utdanning. Det er også verdt å merke seg at alle samarbeidsbedriftene er konkurrenter, men når vi samles på de faste arenaene våre, har alle kun ett mål for øye: hvordan vi i fellesskap kan nå målene vi har satt oss, på best mulig måte. Bare det i seg selv, tror vi er ganske unikt, fortsetter Klevsgård.

«Søkertallene vi kan skilte med, er et resultat av en gjennomarbeidet idé og et solid samarbeid over tid»

Jobbute er et bevis på at målrettet arbeid med stor innsats i form av tid, personer og økonomi gir effekt:

– Vi bruker mye tid og ressurser på samarbeidet. Det gjør det ekstra hyggelig å få resultater som dette. Det er tydelig at det har skjedd noe med rekrutteringen også i lys av kvaliteten på og motivasjonen hos lærlingene, sier daglig leder i Strandman AS, Ruben Høie.

Som grunnmur for samarbeidet ligger det en samfunnskontrakt som garanterer læreplass hos samarbeidsbedriftene for elevene på anleggsgartnerlinjen. Med garantien følger dog også noen kriterier for å «ha krav på» plassen.

– Det er dog viktig å påpeke at samfunnskontrakten alene ikke bidrar til økt rekruttering. Det er alt arbeidet tilknyttet prosjektet som bidrar til dette: den tilhørende fadderordningen, skolebesøk, felles møteplasser, markedsføring gjennom året – for å nevne noe. Søkertallene vi kan skilte med dette skoleåret, er et resultat av en gjennomarbeidet idé og et solid samarbeid over tid, avslutter Klevsgård.