Søk nå

Om jobbute.no

Jobbute.no er et samarbeidsprosjekt mellom Gjennestad videregående skole og anleggsgartnerbransjen i Vestfold. Formålet med samarbeidet er å øke rekrutteringen til anleggsgartnerfaget. Et spennende og kreativt fag, hvor eleven får brukt mange sider av seg selv og hvor det meste av arbeidstiden foregår ute. Et fagbrev som anleggsgartner gir både sikre jobbutsikter, og spennende muligheter for videreutdanning.

Den videregående opplæringen har også stort fokus på praktisk opplæring, og elevene tilbringer mye av tiden ute hos bedrifter. Fagbrevet som anleggsgartner får eleven etter to år på Gjennestad, og to år som lærling hos en bedrift. Alle elever som oppfyller gitte kriterier, er garantert læreplass hos en av de fire samarbeidsbedriftene; Håkonsen og Sukke, Grøteig, Strandman og Steen og Lund.

Har du spørsmål så ta kontakt!