Søk nå

Om jobbute.no

Jobbute.no er et samarbeidsprosjekt mellom videregående skoler og anleggsgartnerbransjen i deler av Norge. Formålet med samarbeidet er å øke rekrutteringen til anleggsgartnerfaget. Et spennende og kreativt fag, hvor eleven får brukt mange sider av seg selv og hvor det meste av arbeidstiden foregår ute. Et fagbrev som anleggsgartner gir både sikre jobbutsikter, og spennende muligheter for videreutdanning.

Den videregående opplæringen har også stort fokus på praktisk opplæring, og elevene tilbringer mye av tiden ute hos bedrifter. Fagbrevet som anleggsgartner får eleven etter to år på videregående og to år som lærling hos en bedrift. Læreplassgaranti gis til elever som velger Vg2 anleggsgartner ved videregående skole i samarbeidet, og oppfyller gitte kriterier.

Prosjektet ble startet i Vestfold og er foreløpig spisset mot elever som ønsker å studere og bli lærling innenfor dette fylket. Samarbeidet i Vestfold er bygget på en samfunnskontrakt mellom Gjennestad videregående og samarbeidsbedriftene; Håkonsen & Sukke, Grøteig, Strandman og Steen & Lund. I tillegg har vi med oss gode støttespillere i Senter for Oppæring i anleggsgartnerfaget (SOA) og Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB).

Ønsker du å bli samarbeidspartner i prosjektet eller har andre spørsmål så ta kontakt!

For et enkelt og ryddig samarbeid med medlemmer og støttepartnere er jobbute.no registrert som et eget aksjeselskap med org. nr. 924725672.