Søk nå

Våre Ambassadører

Denne gjengen er det beste vi har! Ambassadørene til Jobbute.no er elever og lærlinger som er på vei til å bli anleggsgartnere.

De vet akkurat hva du lurer på når du vurderer å bli anleggsgartner. Derfor har vi samlet de aller vanligste spørsmålene våre på denne siden, og du vil finne svar på mye av det du lurer på. Er det noe du ikke finner svar på? Ta kontakt med oss!

Våre ambassadører kan fortelle deg hvorfor #jobbenerbestute – og hvorfor akkurat du bør velge verdens beste yrke!

SØK PÅ ANLEGGSGARTNER HER

Ofte stilte spørsmål

 • 1 - Skole og utdanning
  • Hvor mye praksis har man på skolen?

   På skolen er det praksis to dager hver uke. Det gjelder både første og andre skoleåret. I tillegg er det 3 hele praksisuker første året, og 6 hele uker det andre året. Noen av disse ukene er ute i valgfri bedrift.

  • Når er søknadsfristen?

   Ordinær søknadsfrist er 1. mars.

  • Hvordan finner jeg ut hvilke skoler som tilbyr anleggsgartnerutdannelse?

   Vg2 anleggsgartner tilbys på Gjennestad videregående skole i Vestfold og Nome videregående skole avd. Søve i Telemark. Gjennestad har internat og tar opp elever fra hele landet. Flere andre fylker har også tilbudet. For komplett oversikt se vilbli.no.

  • Hvilke muligheter har man og hva kan man bli etter endt læretid?

   Det er mange muligheter til å videreutdanne seg etter du har tatt fagbrev.

   Fagbrev gir mulighet til videreutdanning innen flere forskjellige retninger på fagskolene. For eksempel kan du ta videreutdanning som anleggsgartnertekniker eller fordype deg i lokal overvannshåndtering.
   En annen mulighet er å studere videre på NMBU. Et studie innen landskapsingeniør vil gi deg mulighet til å lede større prosjekter både i planleggings- og utførelsesfasen.

   Har du lyst til å gå i en helt annen retning senere så er det også mulig, ett år med vg3 påbygging til generell studiekompetanse åpner dørene til universiteter og høyskoler i alle retninger.

  • Vurderer du å bli anleggsgartner, men er litt usikker og trenger noen å snakke med?

   Ta kontakt med oss, så kan du få snakke med en av ambassadørene eller en fra skolene eller bedriftene. Send ditt navn og kontaktinfo her.

  • Hvilke firmaer kan jeg ha praksis i mens jeg går på skolen?

   I løpet av skoletiden er det noen perioder med utplassering i bedrift. Du velger selv bedrift, og kan være hos en hvilken som helst anleggsgartner. Kontakter du en av våre samarbeidsbedrifter så får du garantert plass hos en av dem. Det er du selv som kontakter bedriftene, men skolene hjelper deg dersom du trenger det.

  • Hvilke teoretiske og praktiske fag har man eksamen i?

   Det er kun én eksamen som du garantert skal ha. Det er en tverrfaglig praktisk eksamen i programfagene. Det er en eksamen der du blir testet i anleggsgartnerkunnskap. Oppgavene kan være knyttet til planter, stein og maskiner som du har jobbet med i løpet av skoleåret. I tillegg kan du trekkes opp til eksamen i fellesfagene. Det varierer fra år til år hvilket fellesfag, eller om klassen trekkes opp i det hele tatt.

  • Hvilke krav gjelder for å være garantert læreplass?
   • Alle fag på Vg1 og Vg2 må være bestått
   • Karakteren 3 eller høyere i programfagene
   • Ikke mer enn 5 % udokumentert fravær
   • Gjennomført praksisperioder – hvor én av utplasseringene skal være i en av våre bedrifter.
   • Søkt læreplass gjennom VIGO innen fastsatte frister
  • Må man gå vg2 anleggsgartner for å bli lærling?

   Nei. Det er mange muligheter, men den enkleste veien er gjennom vg2. Det er også den måten du sikrer deg best kompetansegrunnlag, særlig i forhold til plantekjennskap.

   Det er mulig å være lærling i 3 eller 4 år i stedet for å gå vg1 eller vg2 på skole. Det krever at du består fellesfagene (norsk, matte, samfunnsfag, engelsk, naturfag) ved å ta disse parallellt med læretiden. Du må også bestå en tverrfaglig skriftlig eksamen før du kan gå opp til fagrøven.

   Skoleveien passer ikke for alle, og derfor finnes disse mulighetene. Les mer om mulighetene og kontaktperson for spørsmål omkring dette på denne siden.

  • Er det mange jenter som er anleggsgartnere?

   Ja, det er mange jenter som er anleggsgartnere! Anleggsgartnerfaget er det byggfaget med høyest andel jenter – en av tre søkere er jenter.

 • 2 - Læretid
  • Kan man bytte lærebedrift midt i en praksisperiode eller i læretiden?

   Praksisperiodene gjennomføres mens du er elev på skolen. Det er en periode på en eller flere uker. Det er flere praksisperioder i løpet av skoleåret, og det er mulig å velge forskjellige bedrifter. Det er ikke ønskelig å bytte bedrift midt i en praksisperiode.

   Læretiden er i utgangspunktet hos én bedrift, og det er ikke vanlig å bytte bedrift i læretiden. Er det spesielle grunner så lar det seg likevel gjøre.

  • Hva tjener man i læretiden?

   Lærlinglønnen er minst 50% av fagarbeiderlønn. Det vil si at du på to år som lærling tjener det samme som en fagarbeider gjør på ett år. I noen bedrifter er lønnen fast gjennom læretiden, mens andre begynner med en lav timesats og øker den hvert halvår.

  • Jobber man mye overtid som anleggsgartner?

   I læretiden jobber man i utgangpsunktet ikke overtid. Dersom du jobber overtid i læretiden vil du ikke lønnes som lærling, men som hjelpearbeider.

   En anleggsgartner må normalt jobbe overtid noen ganger, særlig når prosjekter skal sluttføres før en frist eller i forbindelse med snørydding. De som ønsker å jobbe overtid får mulighet til det, og for de som ikke ønsker er det relativt sjelden det er krav om det.

  • Hvilke firmaer kan jeg være lærling hos?

   Du velger selv hvilken bedrift du vil søke læreplass hos, og det kan være hos en hvilken som helst anleggsgartner. Kontakter du en av våre samarbeidsbedrifter så får du garantert plass hos en av dem. Du må søke læreplass innen fristen som er 1. mars.

  • Har man eksamen i læretiden?

   Nei. Dersom du har gått vg1 og vg2 på skole er det ingen eksamen i læretiden før du skal opp til fagprøven. Fagprøven er praktisk, men inneholder en planleggings- og dokumentasjondel som er teoretisk.

  • Hvilke krav gjelder for å være garantert læreplass?
   • Alle fag på Vg1 og Vg2 må være bestått
   • Karakteren 3 eller høyere i programfagene
   • Ikke mer enn 5 % udokumentert fravær
   • Gjennomført praksisperioder – hvor én av utplasseringene skal være i en av våre bedrifter.
   • Søkt læreplass gjennom VIGO innen fastsatte frister
  • Må man gå vg2 anleggsgartner for å bli lærling?

   Nei. Det er mange muligheter, men den enkleste veien er gjennom vg2. Det er også den måten du sikrer deg best kompetansegrunnlag, særlig i forhold til plantekjennskap.

   Det er mulig å være lærling i 3 eller 4 år i stedet for å gå vg1 eller vg2 på skole. Det krever at du består fellesfagene (norsk, matte, samfunnsfag, engelsk, naturfag) ved å ta disse parallellt med læretiden. Du må også bestå en tverrfaglig skriftlig eksamen før du kan gå opp til fagrøven.

   Skoleveien passer ikke for alle, og derfor finnes disse mulighetene. Les mer om mulighetene og kontaktperson for spørsmål omkring dette på denne siden.

  • Er det mange jenter som er anleggsgartnere?

   Ja, det er mange jenter som er anleggsgartnere! Anleggsgartnerfaget er det byggfaget med høyest andel jenter – en av tre søkere er jenter.

  • Hvordan er en typisk fagprøve?

   Fagprøven til anleggsgartneren går over en uke. Oppgaven deles normalt ut på fredag. I løpet av helgen skal du ha gjort klar en planleggingsdel, der du blant annet lager en fremdriftsplan og fokuserer på HMS. Arbeidsoppgavene utføres fra mandag til fredag, og så skjer vurderingen av prøven på fredag. På siste fredag skal du også lever inn en dokumentasjonsdel som skal inneholde logg og refleksjoner fra uken.

   Typiske oppgaver på en fagprøve er plen, planting av busker, planting av trær, belegningnsstein, kantstein, mur eller trapp. Oppgaven er beregnet slik at du skal rekke den på tiden du har tilgjengelig.

 • 3 - Yrke og arbeidsliv
  • Hva er det en anleggsgartner egentlig gjør?

   Det er ikke lett å gi et kort svar på det, for det er så mye forskjellig! Kort fortalt gjør vi alt som du ser utenfor en bygning. Og det er det samme om det er utenfor skolen din, butikken eller ditt eget hus. Det du går på har vi laget – for eksempel belegningsstein eller heller. Det du sitter på har vi laget – benker, trapper og murkanter. Om du ser noen blomster eller en grønn plen så er det vi som har laget dette. Vi bruker kroppen når vi jobber, og arbeidsredskap som spade, krafse og trillebår kjenner vi godt. Men vi har heldigvis god hjelp fra hjullaster og gravemaskin også – kroppen skal vare hele yrkeslivet, så vi er opptatt av å passe på den!

  • Hva gjør anleggsgartneren på vinteren?

   Det er mange prosjekter som må gjennomføres selv om det er vinter. Derfor jobber de fleste anleggsgartnere også med anleggsgartnerarbeid på vinteren. Særlig i månedene januar og februar kan været bli utfordrene, og det går mye ekstra tid og energi til å dekke til og tine opp bakken. Mange bedrifter har egne maskiner som tiner bakken slik at ikke is og snø er et problem.

   De fleste anleggsgartnerbedriftene har også snørydding. Da brukes både hjullaster, traktor, lastebiler og håndfresere til å fjerne snøen. De fleste i bedriften er involvert i dette på en eller annen måte. Det er mye jobb med snø, men det snør ikke veldig mange ganger i løpet av en vinter. Derfor gir ikke snørydding arbeid hele vinteren.

  • Hva tjener man som anleggsgartner?

   Når du har bestått fagprøven og er blitt fagarbeider tjener du minst 220,- pr time. Anleggsgartnerene følger de samme lønns- og tariffavtalene som andre byggfag.

  • Vurderer du å bli anleggsgartner, men er litt usikker og trenger noen å snakke med?

   Ta kontakt med oss, så kan du få snakke med en av ambassadørene eller en fra skolene eller bedriftene. Send ditt navn og kontaktinfo her.

  • Jobber man mye overtid som anleggsgartner?

   I læretiden jobber man i utgangpsunktet ikke overtid. Dersom du jobber overtid i læretiden vil du ikke lønnes som lærling, men som hjelpearbeider.

   En anleggsgartner må normalt jobbe overtid noen ganger, særlig når prosjekter skal sluttføres før en frist eller i forbindelse med snørydding. De som ønsker å jobbe overtid får mulighet til det, og for de som ikke ønsker er det relativt sjelden det er krav om det.

  • Velger man retning innen anleggsgartnerfaget, eller jobber jeg like mye med grønt, grått og maskiner?

   Nei, anleggsgartnerfaget inneholder litt av alt dette. Samtidig er faget så bredt at man ikke kan bli god i alle fagdelene. Derfor er det vanlig å jobbe mer med de delene av faget man liker.

   Her er det også forskjell på bedriftene. Noen steder må man jobbe med litt av alt, mens andre har mange ansatte og stor variasjon av oppgaver – og kan derfor legge tilrette for at man jobber i den retningen man ønsker.

  • Er det mange jenter som er anleggsgartnere?

   Ja, det er mange jenter som er anleggsgartnere! Anleggsgartnerfaget er det byggfaget med høyest andel jenter – en av tre søkere er jenter.

Møt våre ambassadører

Norah Norum Sørby

Norah er lærling hos Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør. Hun gikk Vg2 anleggsteknikk på Re videregående skole.
Les mer

Jacob Hole Andersen

Jacob er lærling hos Anleggsgartner Øst. Han gikk Vg2 anleggsgartner på Gjennestad videregående skole.
Les mer

Sigbjørn Gulliksen

Sigbjørn er lærling hos Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenører. Han gikk Vg2 anleggsgartner på Gjennestad videregående skole.
Les mer

Anniken Norstrøm

Anniken er lærling hos Grøteig AS.
Les mer

Hans Edvard Meen Fosaas

Hans Edvard jobber som lærling hos Strandman AS.
Les mer

Jørgen Andre Lund 

Jørgen er elev på Gjennestad videregående skole. Han går Vg2 anleggsgartner.
Les mer

Jakob Bærøtangen Revaa 

Jakob er elev på Gjennestad videregående skole. Han går Vg2 anleggsgartner.
Les mer

Simen Aas

Simen Aas er lærling hos Strandman.
Les mer

Else Marie Øverland

Else Marie er elev på Gjennestad videregående skole. Hun går Vg2 anleggsgartner.
Les mer

Magnus Kristoffersen

Magnus er lærling hos Agaia i Drammen.
Les mer

Camilla Bjørstad Enga 

Camilla er elev på Gjennestad videregående skole. Hun går Vg2 anleggsgartner.
Les mer